Inspectoratul Teritorial de Munca CARAS-SEVERIN

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prevede că accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul Românie.

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Orice persoana are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.

Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
    a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
    b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
    c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Responsabil pentru accesul la informații de interes public (Legea nr. 544/2001) : Berzescu Angelica  - inspector, tel. 0255-214419, angelica.berzescu@itmcaras.ro

Lista cu documentele ce conțin informații de interes public [descarcă]

Lista cu documente produse și/sau gestionate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin [descarcă]

Model de cerere tip - solicitare în baza Legii nr. 544/2001 - [descarcă]

Formulare pentru reclamatie administrativă: refuz [descarcă] netrimitere în termen [descarcă]

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord