Inspectoratul Teritorial de Munca CARAS-SEVERIN

Articole și noutăți

Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna aprilie 2024

În luna aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfășurat 234 controale din care 135 în domeniul relațiilor de muncă și 99 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind dispuse angajatorilor 348 măsuri obligatorii de remediere a deficienţelor constatate.
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 101.500 lei.
Principalele deficienţe identificate:
- primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; primirea la muncă a salariatului care are contractul individual de muncă suspendat, nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul electronic de evidență a salariaților; nerepartizarea programului de lucru în cuprinsul contractului individual de muncă; dosar de personal incomplet; neacordarea repausului săptămânal; la încetarea activității nu se eliberează adeverința care atestă vechimea dobândită la angajatorul respectiv;
- neetichetarea rafturilor cu sarcina maximă admisă; nu se face dovada acordării echipamentului individual de protecție; nu se efectuează instruirile periodice în conformitate cu tematica întocmită; nu se notifică inspectoratul cu privire la substanțele chimice folosite; neluarea de măsuri pentru atașarea la loc vizibil a instrucțiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru; neluarea de măsuri ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat; instalații electrice conducătoare desizolate care produc electrocutare prin atingere directă; planul propriu de securitate al șantierului nu e adaptat la activitățile concrete; etc.    
La 2 angajatori cu domenii de activitate: fabricarea pâinii; construcții de clădiri, au fost identificate 2 persoane care prestau muncă nedeclarată, una neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă, iar cealaltă, deși avea activitatea suspendată pentru efectuare concediu de îngrijire copil, presta muncă pentru acel angajator.
Au fost comunicate de către angajatori 10 evenimente care au avut ca urmări 9 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 1 deces, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord