Inspectoratul Teritorial de Munca CARAS-SEVERIN

Articole și noutăți

Comunicat de presa privind actiunile de control pe supraveghere piata (trim. I 2024)

Având în vedere acțiunile de control prevăzute în Campania cu numărul 6 din Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2024 care are la bază Programul sectorial de supraveghere a pieței, inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul supravegherii pieței au efectuat în primul trimestru al anului activități de verificare la agenții economici pentru a se asigura că produsele introduse pe piață și/sau puse în funcțiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurențe.
Activitatea de supraveghere a pieței are misiunea de a garanta că produsele respectă cerințele aplicabile, oferind astfel un nivel de protecție ridicat al intereselor publice, cum este și securitatea și sănătatea la locul de muncă.
Astfel, în primele 3 luni ale anului, la 19 agenți economici a fost verificată conformitatea a 49 de produse, în urma cărora s-au dispus 4 măsuri de remediere la 2 firme, în sensul traducerii în limba română a declarațiilor de conformitate, firmele în cauză fiind sancționate cu avertisment verbal.
Acțiunile de control vor continua pe tot parcursul anului 2024, asigurându-se astfel monitorizarea continuă a produselor introduse și puse la dispoziție pe piață ori puse în funcțiune de către operatorii economici, astfel încât acestea să fie conforme, să respecte prevederile legislației în materie, reducând astfel posibilitatea de a se produce evenimente neprevăzute de natură să pună în pericol integritatea fizică și sănătatea celor care le utilizează.
Reamintim obiectivele urmărite de inspectorii de muncă:
-    conştientizarea şi verificarea producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la introducerea pe piaţă a produselor, respectiv privind echipamentele electrice de joasă tensiune, echipamentele individuale de protecţie, maşinile nerutiere, echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive, explozibilii pentru uz civil, motoarele cu ardere internă pentru echipamente mobile, articolele pirotehnice și reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor;
-    asigurarea respectării prevederilor legale privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere a acestora pe piaţă;
-    creşterea gradului de conştientizare al producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de produse acoperite de directivele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, privind necesitatea respectării legislaţiei române în care s-au transpus directivele europene privind libera circulaţie a mărfurilor;
-   asigurarea unui sistem eficient şi efectiv de supravegherea pieţei pentru produsele reglementate în temeiul legislaţiei Uniunii Europene de armonizare.

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord